Službenik za zaštitu osobnih podataka

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka ( Narodne novine" broj 103/03,118/06,41/08,130/11 i 106/12-pročišćeni tekst ) službenik za zaštitu osobnih podataka Grada Trogira obavlja slijedeće poslove:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,

  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.

Za službenika za zaštitu osobnih podataka imenovan je Dujo Odžak,dipl.iur.

Filter
Prikaz # 
Ime Pozicija Telefon Naselje Država Država
Dujo Odžak, dipl.iur. Službenik za zaštitu osobnih podataka +38521800401; +38521444570 Trogir Splitsko-dalmatinska županija Hrvatska

Dodatne informacije