Službenik za informiranje

Kontakt

Gordana Hrabar, mag.iur

Adresa:
Upravni odjel za javne potrebe,opće poslove i imovinu grada
Trg Ivana Pavla II br. 1/II
Trogir 21220 Hrvatska

Telefon: (00385) 021 800 423

Fax: (00385) 021 800 408

Ostale informacije

Ostale informacije:

Službenik za informiranje(„Službeni glasnik grada Trogira“ br. 7/09)

E-mail: gordana.hrabar[at]trogir.hr

Dodatne informacije