ZAKONSKI OKVIR

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom

 

ZELENI TELEFON

444 - 571
Opažanja - Pritužbe - Sugestije o stanju okoliša u vašoj sredini

Upute o kompostiranju i postupanju s otpadom

UPUTA ZA POSTUPANJE S OTPADOM TROGIR HOLDINGA

http://tgholding.hr/pdf/obavijesti/POSTUPANJESOTPADOMTH.pdf

UPUTE O KOMPOSTIRANJU ZA KORISNIKE USLUGE KOJI KOMPOSTIRA BIOOTPAD

*Zašto kompostirati naučite iz letka kojeg je Grad Trogir pripremio ovdje

*Recept za kompost možete preuzeti ovdje

LOKACIJE SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA („ZELENI OTOCI“)

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike i stakla nalaze se na slijedećim lokacijama:

 1. Fortin

 2. Žudika

 3. Put Gradine, Čiovo ( kod Doma starih)

 4. Dr. Franje Tuđmana (kod Dvorane)

 5. Balančane

 6. Put Muline (kod Pošte)

 7. Put kapelice – Parking T2

 8. Križanje Dr. Franje Tuđmana i Ulice A.G. Matoša (kod kina)

 9. Ulica kneza Trpimira (Naselje, stanica)

 10. Ulica kneza Trpimira (Naselje, parking)

 11. Plano (sjeverno od igrališta)

 12. Divulje (Donje Plano, uz pistu)

 13. Miševac, Put Gradine (zgrade HVIDRA)

 14. Arbanija, Cesta domovinske zahvalnosti (kod „Škrape")

 15. Žedno (kod Crkve)

MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA, RASPORED

0801 recmob2019

Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada:

Opširnije:MOBILNA...

Klima i klimatski sustav

 

-Scientific America

„Suvremeno društvo može biti prilično sigurno u jedno : MI DANAS namještamo termostat za tisućljeće koje slijedi .Dio CO2 koji danas stvaramo kroz izgaranje fosilnih goriva  kružiti će atmosferom  i zadržavati toplinu  tisućama godina u budućnost.

Trebali bi , stoga voditi razgovore o tome  kakav planet dugoročno želimo, a ne  o tome događaju li se klimatske promjene (a događaju se )  ili tko je kriv ( MI smo krivi )“

Davne 1968. na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, po prvi put se globalno raspravlja o pitanjima zaštite životne okoline, a UNESCO organizira Međuvladinu konferenciju o racionalnom korištenju i zaštiti biosfere.

Opširnije:Klima i...

Inventarizacija poljoprivrednih površina u ornitološko-ihtiološkom posebnom rezervatu“Pantan“

Služba za zaštitu okoliša grada Trogira u suradnji sa Javnom ustanovom za očuvanje zaštićenih područja SDŽ i Poljoprivrednom savjetodavnom službom SDŽ poziva sve zainteresirane na prezentaciju pod nazivom :

„Inventarizacija poljoprivrednih površina u ornitološko-ihtiološkom posebnom rezervatu"Pantan" te načini i mogućnosti zaštite u ekološkoj proizvodnji voća i povrća, uz pregled mjera rurarnog razvoja predviđenih planom 2016-2020 .g. za sve zainteresirane proizvođače"

Opširnije:Inventariz...

RECIMO NE BACANJU HRANE !!!!

Poslijednjih tjedana razvila se šira rasprava o kvaliteti pojedinih prehrambenih artikala i zdravstvenoj ispravnosti / neispravnosti hrane koja na naše stolove stiže iz čitave EU i svijeta o čemu će na koncu struka i nadležne institucije dati svoj sud.

Opširnije:RECIMO ...

DAN PLANETE ZEMLJE 22.04.

Ekologija se obično definira kao znanost o odnosima između organizama i okoliša, pri čemu je okoliš kombinacija vanjskih uvjeta koji utječu na rast i razvitak organizama.

Opširnije:DAN ...

Dodatne informacije