ZAKONSKI OKVIR

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15)
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

ZELENI TELEFON

444 - 571
Opažanja - Pritužbe - Sugestije o stanju okoliša u vašoj sredini

Klima i klimatski sustav

 

-Scientific America

„Suvremeno društvo može biti prilično sigurno u jedno : MI DANAS namještamo termostat za tisućljeće koje slijedi .Dio CO2 koji danas stvaramo kroz izgaranje fosilnih goriva  kružiti će atmosferom  i zadržavati toplinu  tisućama godina u budućnost.

Trebali bi , stoga voditi razgovore o tome  kakav planet dugoročno želimo, a ne  o tome događaju li se klimatske promjene (a događaju se )  ili tko je kriv ( MI smo krivi )“

Davne 1968. na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, po prvi put se globalno raspravlja o pitanjima zaštite životne okoline, a UNESCO organizira Međuvladinu konferenciju o racionalnom korištenju i zaštiti biosfere.

Opširnije:Klima i...

Ekologija glazbe

Na spomen riječi ekologija prva asocijacija je vrlo često devastacija okoliša,klimatske promjene,zagađenje zraka, vode , otpad...
Da li je moguće i kako , pojam ekologije povezati sa umjetnošću , osobito glazbom?
Koje su poveznice pokušati će odgovoriti predavanje pod nazivom „Ekologija glazbe" koje će se održati 15.12.(četvrtak) 2016. u prostorijama Gradske vijećnice u Trogiru,Trg Pavla II 1 s početkom u 17:30 sati.

Opširnije:Ekologija...

Inventarizacija poljoprivrednih površina u ornitološko-ihtiološkom posebnom rezervatu“Pantan“

Služba za zaštitu okoliša grada Trogira u suradnji sa Javnom ustanovom za očuvanje zaštićenih područja SDŽ i Poljoprivrednom savjetodavnom službom SDŽ poziva sve zainteresirane na prezentaciju pod nazivom :

„Inventarizacija poljoprivrednih površina u ornitološko-ihtiološkom posebnom rezervatu"Pantan" te načini i mogućnosti zaštite u ekološkoj proizvodnji voća i povrća, uz pregled mjera rurarnog razvoja predviđenih planom 2016-2020 .g. za sve zainteresirane proizvođače"

Opširnije:Inventariz...

RECIMO NE BACANJU HRANE !!!!

Poslijednjih tjedana razvila se šira rasprava o kvaliteti pojedinih prehrambenih artikala i zdravstvenoj ispravnosti / neispravnosti hrane koja na naše stolove stiže iz čitave EU i svijeta o čemu će na koncu struka i nadležne institucije dati svoj sud.

Opširnije:RECIMO ...

MOBILITY WEEK 2016.g.

Svake godine, počevši od 2002., Europski tjedan mobilnosti (European Mobility Week) se organizira od 16. do 22. rujna i posvećen je održivom kretanju / mobilnosti.

Opširnije:MOBILITY...

DAN PLANETE ZEMLJE 22.04.

Ekologija se obično definira kao znanost o odnosima između organizama i okoliša, pri čemu je okoliš kombinacija vanjskih uvjeta koji utječu na rast i razvitak organizama.

Opširnije:DAN ...

SAVJESNO POSTUPANJE S OTPADOM

"Za čisti Trogir dostojan njegove ljepote"

"Sakupimo , razvrstajmo, odložimo" kampanja je Grada Trogira i "Trogir Holding"-a d.o.o. čiji je cilj informirati i educirati sve građane o važnosti odvojenog sakupljanja otpada. Kampanja se provodi u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji obavezuje jedinice lokalne samouprave na organiziranje edukativno-informativnih aktivnosti vezano uz gospodarenje otpadom.

- Tijekom 2015. Grad Trogir je započeo sa aktivnostima koje se odnose na infrastrukturu nužnu za ostvarivanje pomaka u smislu odvajanja otpada:

 • Formiran je 21 zelenih otoka s (lokacije otoka možete potražiti u Katastru zelenih otoka Trogira)

Opširnije:SAVJESNO...

KATASTAR ZELENIH OTOKA U GRADU TROGIRU

 1. Ul. Kralja Tomislava, nasuprot tzv. Dekarisovog zavoja
 2. Križanje ul. Kneza Domagoja i Ul. dr. F. Tuđmana
 3. Iznad O.Š. "Majstora Radovana
 4. Završetak ulice Obala kralja Zvonimira i početak ulice Put Gradine
 5. Ul.kneza Trpimira
 6. Ul. Kneza Trpimira
 7. Put Muline
 8. Balančane
 9. Park Žudika
 10. Parkiralište Fortin        

Dodatne informacije