Prostorni plan uređenja Grada Trogira

  • Ispis
 
 
Tekstualni dio prostornog plana uređenja Grada Trogira možete pogledati i preuzeti sa
 
 
pdf_button  PPUGT (prostorni plan uređenja Grada Trogira)_11_05_2006 (438 Kb)
 
 
 

U Službenom glasniku Grada Trogira br. 03/06 možete pronaći tekstualni dio PPUGT, kao i izmjene i dopune u službenim glasnicima 07/08, 09/09, 11/09, 08/10, 5/1304/14 i 13/20.

  
 
 
pdf_button1. Namjena pdf_button2.1. Promet
pdf_button2.2. Telekomunikacije pdf_button2.3. Energetski sustav
pdf_button2.4. Vodooprskrba pdf_button2.5. Odvodnja otpadnih voda
pdf_button3.1. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora pdf_button3.2. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite
pdf_button3.3. Mjere zaštite u slučaju velikih nesreća pdf_button4.1. Arbanija
pdf_button4.2. Divulje pdf_button4.3. Drvenik Mali
pdf_button4.4. Drvenik Veli pdf_button4.5. Mastrinka
pdf_button4.6. Plano pdf_button4.7. Trogir
pdf_button4.8. Žedno
 
 

Ciljane izmjene plana - područje rta Cumbrijan 

pdf buttonSlužbeni glasnik 04/14

 

pdf buttonI. Obrazloženje  pdf buttonII. Odredbe
pdf button1. Namjena pdf button2.1. Promet
pdf button2.2. Pošta i telekomunikacije pdf button3.2. Uvjeti korištenja
pdf button4.7. Trogir  
 
 
 
 
Urbanistički planovi