Proračun Grada Trogira za 2019.g.

Odluka o zaduživanju i kriterijima za odobravanje jamstva/suglasnosti Grada Trogira

 

Proračun za 2019. godinu

 

word iconPlan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

excel-iconPlan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

pdf buttonPlan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

word iconI. Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

excel-iconI. Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

pdf buttonI. Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

word iconII. Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

excel-iconII. Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

pdf buttonII. Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za 2019.-2021.

word iconIII. Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija grada Trogira za 2019.-2021.

excel-iconIII. Izmjene i dopune plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija grada Trogira za 2019.-2021.

 

pdf buttonPrijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

word iconPrijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

pdf buttonGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

word iconGodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

pdf buttonPrijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2019.g.

word iconPrijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2019.g.

pdf buttonPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2019.g.

word iconPolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2019.g.

 

 

Podatci o visinama duga i dužnicima kojima je Gradsko vijeće Odlukom o otpisu obveza i potraživanja na sjednici održanoj 26.07.2019. otpisalo potraživanja u zastari (potraživanja za nejavna davanja - najamnina i zakupnina):

 

pdf button

Popis korisnika sponzorstva, potpora, bespovratnih sredstava i donacija za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.g.

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije