Proračun grada Trogira za 2020.g.

pdf buttonUpute za izradu proračuna grada Trogira za razdoblje 2020.- 2022.godine

 

  • Proračuna Grada Trogira za 2020.g i projekcije Proračuna Grada Trogira za 2021. i 2022.g.

 

 

word iconOdluka o načinu korištenja viška prihoda u 2020.g.

 

 

 

 

Dodatne informacije