Pristup informacijama

  • Ispis

OBAVIJEST O NAČINU OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNOJ UPORABI INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" br. 25/13 i 85/15).

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Grada Trogira :

- putem pošte na adresu: Grad Trogir Trg Ivana Pavla II br.1 /II 21 220 Trogir
- putem elektroničke pošte : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
- telefaksom na broj : 021/800-408
- na protokol Grada Trogira Put mulina 2a radnim danom u uredovno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati.

Službenica za informiranje: Gordana Hrabar

Pisani zahtjev mora sadržavati:

-naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi ; podatke koji su važni za prepoznavanje informacija; ime,prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva; tvrtku,odnosno naziv pravne osobe podnositelja zahtjeva i njezino sjedište;

Grad Trogir ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije .

Najčešće tražene informacije su:

-preslika dokumentacije iz arhive (građevinske dozvole i sl.), financijski podaci (izvršena plaćanja, utrošak sredstava i sl.), podaci o broju donesenih rješenja o izvedenom stanju (legalizaciji), uvid u dokumentaciju u arhivi (građevinske dozvole i sl.),preslika rješenja (ugovora) i sl.

Pisani zahtjev možete uputiti putem predviđenih obrazaca:

-Obrazac br.2. zahtjev za pristup informacijama
-Obrazac br,3.zahtjev za dopunu/ispravak informacija
-Obrazac br.4. zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zakonodavni okvir :

Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14)

http://www.zakon.hr/z/94/Ustav-Republike-Hrvatske

 

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine" broj 25/13 i 85/15)

http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama
 

Pravilnik o ustroju,sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacijama („Narodne novine" broj 83/14) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1614.html

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine" broj 12/14 i 15/14 - ispravak)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

 

Pravilnik o središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske („Narodne novine" broj 83/14)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_83_1615.html

 

Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda

http://www.zakon.hr/z/364/%28Europska%29-Konvencija-za-za%C5%A1titu-ljudskih-prava-i-temeljnih-sloboda

 


 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Obavijest o načinu ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija

Obrazac broj 2 - ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (doc format)

Obrazac broj 3 - ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (doc format)

Obrazac broj 4 - ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (doc format)

 

Službenica za informiranje

Zamjenica službenice za informiranje (Odluka o određivanju zamjenika službenika za informiranje "Službeni glasnik Grada Trogira" br. 3/16)