Točke dnevnog reda

 1. Prijedlog I. Izmijena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2018.g.

  1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018.

  2. Prijedlog I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018.

  3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018.

  4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018.

  5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018.

  6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018.

  7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018.

 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Trogira za 2018.-2020.

 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti društvu DOBRIĆ d.o.o. za davanje nekretnina u zalog Ministarstvu financija – Poreznoj upravi u svrhu reprograma poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Trogira

 5. Prijedlog Odluke o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na temelju pisanog ugovora

 6. Prijedlog Odluke o ukidanju koncesije za pružanje javne usluge pražnjenja i odvoda otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Trogira

 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

 9. Prijedlog Zaključka o zakupu javne površine na adresi Obala bana Berislavića i Ulici blaženog Augustina Kažotića

 10. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu

 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Trogir"

 13. Izvještaj o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01.VII. - 31.XII. 2017.g.

Dodatne informacije