Pozivi iz 2017. - arhivirano

Točke dnevnog reda

 1. Prijedlog IV. Izmijene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017.g.

  1. Prijedlog četvrte izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.

  2. Prijedlog četvrtih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.

  3. Prijedlog II izmijene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2017.

  4. Prijedlog I izmjene i dopune Proglama javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2017.

  5. Prijedlog II izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2017.

  6. Prijedlog I izmijene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2017.

 2. Prijedlog IV izmjene i dopune Plana razvojnih programa, investicija, kapitalne pomoći i donacija Grada Trogira za 2017. - 2019.g.

 3. Prijedlog Odluke o davanju u zakup javnih površina

 4. Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira

 5. Prijedlog Odluke o izmijeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018. godine

 6. Izviješće o radu za 2016. Muzej grada TROGIRA

 7. Izviješće o odgojno-obrazovnom radu za 2016/17 g. i realizacija financijskog plana prihoda i rashoda za 2016. Dječji vrtić "TROGIR"

 8. Izviješće o radu za 2016. Gradska knjižnica "TROGIR"

 9. Izviješće o radu za 2016. Javna ustanova Športski objekti "TROGIR"

 10. Izviješće o radu za 2016. Pučko otvoreno učilište "TROGIR"

 11. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Dodatne informacije