Pozivi iz 2017. - arhivirano

Točke dnevnog reda

-Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Trogira

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2016.g.
  1. 1.preraspodjela sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2016.g.
  2. 2.preraspodjela sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2016.g.
  3. 3.preraspodjela sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2016.g.
  4. 4.preraspodjela sredstava za rashode poslovanja planiranih u Proračunu Grada Trogira za 2016.g.
 2. Prijedlog II.Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2017.g.
  1. Prijedlog druge izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.g.
  2. Prijedlog druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.g.
  3. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2017.g.
  4. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2017.g.
  5. Prijedlog I izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2017.g.
 3. Prijedlog drugih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2017.-2019.g.
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju I izmjena Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2017.g.
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir"Trogir
 6. Prijedlog Odluke o visini cijene usluga Dječjeg vrtića „Trogir" Trogir.
 7. Prijedlog Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018.g
 8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rt Ćubrijan(UPU 23) i s time povezanih VIII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za utjecaj na okoliš pri korištenju odlagališta „ Vučje brdo" u Trogiru koju plaćaju korisnici izvan područja Grada Trogira .
 10. Prijedlog zaključka o prihvatu najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora na adresi B.J.Trogiranina 1
 11. Prijedlog Rješenja o izboru prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira
 12. Prijedlog Rješenja o izboru drugog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Trogira
 13. Prijedlog Zaključka o imenovanju promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na pomorskom dobru na području SDŽ
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu javnih priznanja
 15. Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika,zamjenika predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
 16. Prijedlog Rješenja o izmijeni Rješenja osnivanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za dodjelu javne površine u zakup
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za određivanje i preimenovanje ulica i trgova
 19. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Trogira
 20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe

Dodatne informacije