Pozivi iz 2017. - arhivirano

Točke dnevnog reda

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 2. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2017.g.
  1. Prijedlog prve izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.g.
  2. Prijedlog prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.g.
 3. Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2017.-2019.g.
 4. Izviješće o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g.
 5. Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g.
 6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Trogira za 2017.g.
 7. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Travarica istok
 8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Grada Trogira
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2017.g.
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti grada Trogira za 2017.g.
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2017.g.
 12. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Grada Trogira u 2017.g.
 13. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Trogira
 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir"
 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir"
 16. Prijedlog Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvenicima za nabavu sadnog materijala na području Grada Trogira (2017.-2020.)
 17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta "Rekonstrukcija nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano"
 18. Izviješće o radu Savjeta mladih grada Trogira za 2016.g.
 19. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku Ole Petter Skonnord
 20. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku Guri Mikkelsen
 21. Prijedlog zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norveške državljane Tove Bakken Trettøy i Øyvind Trettøy
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
 23. Prijedlog Odluke o postavljanju bankomata
 24. Izviješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Trogira za 2015.g.

Dodatne informacije