Točke dnevnog reda

 1. Prijedlog Proračuna Grada Trogira za 2016.g.
  1. Prijedlog Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g.
  2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g.
  3. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2016.g.
  4. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2016.g.
  5. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2016.g.
  6. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2016.g.
  7. Prijedlog Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2016.g.
 2. Prijedlog Plana razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2016.-2018.g.
 3. Prijedlog Projekcije Proračuna Grada Trogira za 2016.- 2018.g.
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2016.g.
 5. Prijedlog I.izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2015.g.
  1. Prijedlog prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2015 g.
  2. Prijedlog prve izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2015.g.
  3. Prijedlog I.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2014.g.
  4. Prijedlog I.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2014.g.
  5. Prijedlog I.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2014.g.
  6. Prijedlog I.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2014.g.
 6. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku AUD GJEVRE
 7. Prijedlog zaključka o ispravci greške u grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Brigi-Lokvice"
 8. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2015. godinu i prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite grada Trogira za 2016. godinu
 9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2016. – 2019.
 10. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru
 11. Prijedlog Odluke o produljenju važenja "Revizije Programa ukupnog razvoja Grada Trogira"
 12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade "Strategije razvoja Grada Trogira 2016.-2020."
 13. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru Mandatno - imunitetske komisije

Dodatne informacije