I tebe se pita

TROGIR LOGO ITebeSePitaOd četvrtka, 13. rujna 2018. započinje projekt "I tebe se pita" participativnog budžetiranja u Gradu Trogiru.

Participativno budžetiranje podrazumijeva projekte uređenja objekta komunalne infrastrukture s ciljem podizanja kvalitete življenja građana odnosno poboljšanja komunalnog standarda i ujednačavanja standarda opremljenosti mjesnih odbora. To su, uvjetno rečeno, manji projekti, ali istovremeno oni čijom se realizacijom uvelike utječe na kvalitetu života ljudi te izgled javnih površina.

To su:

→ Uređenje javnih zelenih površina

→ Uređenje pješačkih staza i pješačkih zona (nogostupa, stepeništa, prolaza)

→ Postavljanje zaštitnih ograda i branika

→ Opremanje plaža

→ Izgradnju ogradnih zidića

→ Uređenje dječjih igrališta

→ Postavljanje sprava za rekreaciju odraslih

→ Postavljanje komunalne opreme (klupa, koševa...)

→ Postavljanje autobusnih čekaonica

→ Sanaciju divljih deponija

→ Uređenje javno prometnih površina (kolnika, parkirališta) na nerazvrstanim cestama

→ Uređenje dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje (kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu)

→ Uređenje nerazvrstanih cesta, tj. onih koje nisu pod upravom ŽUC-a i HC-a

→ Izgradnja odvodnih kanala

→ Postavljanje vertikalne signalizacije (prometnih znakova, putokaznih ploča, naziva ulica) na nerazvrstanim cestama

→ Postavljanje svjetlosne signalizacije (semafora, treptača...) na nerazvrstanim cestama

→ Postavljanje horizontalne signalizacije - iscrtavanje oznaka na kolniku, pješački prijelazi, parkirna mjesta, zaustavne crte, razdjelne linije, strelice, “STOP” natpisi... na nerazvrstanim cestama

→ Uređenje trgova

→ Postavljanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina

Dodatne informacije