Obavijest o provođenju druge adulticidne dezinsekcije komaraca dana 23. srpnja. 2019.g.

GRAD TROGIR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO
GOSPODARSTVO I INVESTICIJE


Obavijest


   Obavještavamo Vas o namjeri (ovisno o klimatskim prilikama) izvođenja radova
druge adulticidne dezinsekcije komaraca na području grada Trogira dana 23. srpnja 2019.g.
s početkom u 03:00h.

   Dezinsekciju ćemo provesti prizemnom metodom hladnog zamagljivanja (ULV) s
preparatom CYMINA ULTRA .

   O namjeri izvođenja radova ćemo obavijestiti sve nadležne institucije kao i pučanstvo.

 

U Splitu, 22. srpnja 2019.g.

Obavijest o izvođenju radova dezinsekcije muha (prva dezinsekcija)

OBAVIJEST

Obavještavamo Vas o izvođenju radova dezinsekcije muha (prva dezinsekcija) na području grada Trogira dana 06. i 07. kolovoza 2019.

Radove ćemo izvoditi sukladno odrednicama ugovora (obraditi će se kontejneri za smeće i njihov neposredan okoliš).

U Splitu, 06. kolovoza 2019.

Obavijest o prijavi štete

Građani Trogira koji su pretrpjeli štetu od olujnog i orkanskog vjetra koji je puhao tijekom 23. veljače 2019. godine mogu prijaviti štetu u Gradu Trogiru, na protokol Grada, Put Muline 2, zaključno s ponedjeljkom 4.ožujka 2019. godine.

Za prijavu štete koristi se obrazac EN-P i izjava privole za obradu osobnih podataka - izmjena 27.02.2019, a isti se mogu dobiti na protokolu Grada Trogira ili na web stranici Grada Trogira www.trogir.hr

Mogućnost prijave štete još uvijek ne znači da je proglašena elementarna nepogoda, ali će temeljem prikupljenih podataka Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda moći procijeniti visinu štete te izvijestiti gradonačelnika koji će se, ovisno o ispunjenju uvjeta za proglašenje elementarne nepogode sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN 16/19) obratiti županu.

 

word iconObrazac EN-P

word iconIzjava privole za obradu osobnih podataka - 27.02.2019

 

 

OBAVIJEST o početku izvođenja radova četvrte larvicidne dezinsekcije komaraca

OBAVIJEST

Obavještavamo Vas o početku izvođenja radova četvrte larvicidne dezinsekcije komaraca na području grada Trogira dana 6. kolovoza 2019. g.

Radove ćemo izvoditi sukladno odrednicama ZZJZ Županije splitsko-dalmatinske.

U Splitu, 2. kolovoza 2019. g.

Obavijest o odgađanju dezinsekcije navedene u "Obavijest o provođenju prve adulticidne dezinsekcije komaraca dana 13. lipnja 2019.g."

Poštovani,

prema preporuci Zavoda za javno zdravstvo SDŽ zaprašivanje navedeno u obavijesti ispod se odgađa za idući tjedan, a o novom terminu bit ćete pravovremeno obaviješteni.

pdf buttonObavijest o provođenju prve adulticidne dezinsekcije komaraca dana 13. lipnja 2019.g.

Dodatne informacije