OBAVIJEST O TESTIRANJU I INTERVJU kandidata za višeg stručnog suradnika za pravne poslove u komunalnom gospodarstvu, Upravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo

OBAVIJEST O TESTIRANJU I INTERVJU kandidata za višeg  stručnog suradnika za pravne poslove u komunalnom gospodarstvu, U

pravnog odjela za gospodarenje prostorom i komunalno gospodarstvo

Dodatne informacije