OBAVIJEST O PROMJENI ŽIRO RAČUNA GRADA TROGIRA

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri da je Grad Trogir sklopio ugovor o obavljanju platnog prometa sa  Hrvatskom poštanskom bankom d.d.

Novi broj računa Grada Trogira glasi : HR4323900011846300007

Sva plaćanja (npr.komunalna naknada, komunalni doprinos, naknada za uređenje voda i ostalo) koja ste do sada vršili na stari broj računa (HR0525000091846300007) potrebno je ubuduće vršiti na novi broj žiro računa 4323900011846300007.

Dodatne informacije