Samostan Sv. Nikole

Samostan_sv_NikoleUz južne zidine grada Trogira smješteni su benediktinski samostan i crkva Sv. Nikole (nekoć sv. Dujma).
Da bi se potpunije upoznao benediktinski samostan i crkva Sv. Nikole, potrebno je ukratko prikazati povijest i ulogu benediktinskih koludrica u Crkvi. Sveti Benedikt, otac zapadnog monaštva, rodio se oko 480. godine u mjestu Norcia u Umbriji, a umro oko 547. na Montecassinu. Ondje je napisao svoje Monaško pravilo, koje je mudro protkao Svetim pismom te obogatio predajom kršćanskog Istoka i Zapada. Benediktova sestra Skolastika slijedila je primjer svoga brata i počela okupljati koludrice, koje će, držeći se načela moli i radi opsluživati isto Pravilo. Odgovarajući na Božji poziv koludrica zavjetuje obraćanje svoga vladanja i stalnost u zajednici prema Pravilu sv. Benedikta živeći u čistoći, siromaštvu i poslušnosti. U Crkvi je svečano posvećena i pozvana da ništa ne pretpostavlja Kristovoj ljubavi (Pravilo, 4,21). Najuzvišeniji joj je uzor Presveta Djevica, koja je riječ Božju slušala, prebirala u svom srcu i vjerno vršila. Koludrice nastoje usmjeravati sav svoj život na traženje Boga. Da to bolje ostvare, žive zajedno u skrovitosti i sabranosti. U Duhu Svetom sa Sinom sjedinjene prinose Ocu molitve i žrtve za potrebe Crkve i cijeloga svijeta. Zbog zajedničke monaške baštine iz razdoblja nepodijeljene Crkve one se na osobitnačin sjedinjuju s Kristom u Njegovoj velikosvećeničkoj molitvi da svi budu jedno.
Slavljenje Boga liturgijskim činima uzvišena je obveza i velika povlastica u životu koludrice. Žrtva i gozba euharistijskog slavlja u srcu je njezina života, a po molitvi Časoslova, što ga sv. Benedikt naziva Djelo Božje, u srcu su Crkve moliteljice. Koludrici je, dakle, najvažnija liturgijska molitva. Druga bitna sastavnica njezina života je božansko čitanje, latinski lectio divina, to jest slušanje Boga koji nam riječ svoju čita. Koludrica zato šuti jer sluša Boga koji joj govori, a sluša ga pozorno da mu dobro odgovori. Njezin odgovor nije samo riječju, nego i djelom. Stoga je rad treća sastavnica njezina života. Svojim radom sudjeluje u Božjem stvarateljskom djelu, doprinosi uzdržavanju svoje zajednice i pomaganju potrebnih. Život svake koludričke zajednice i svake koludrice u znaku je benediktinskog gesla, uzetog iz Svetog pisma: DA SE U SVEMU SLAVI BOG!

Benediktinski samostan sv. Nikole osnovan je, prema sačuvanoj povelji o njegovu osnutku, davne 1064. godine zalaganjem sv. Ivana Trogirskog. Od osnutka samostana život se u njemu nije nikada ugasio. Po Božjoj volji i milosti, gotovo tisuću godina u njemu žive koludrice, koje su u povijesti odigrale veliku ulogu u svom gradu i širem području - kako na polju duhovnosti, tako i na polju kršćanske kulture i radinosti. Brojne sačuvane umjetnine i knjige, osobito poznata zbirka hrvatskih književnih tekstova "Vartal" - Petra Lucića iz 16. st., ukazuju na činjenicu da su koludrice imale ljubavi i smisla za lijepo. Nadasve ih do današnjih dana privlači i zanosi ljepota Božja. Posvećene Bogu, u tišini i sabranosti, u samozatajnomradu koludrice teže rastu i ljubavi prema Bogu, slave ga i prinose mu život molitve i žrtve za cijeli svijet. Ozračje Božje nazočnosti koje ispunja duše onih koje mu se potpuno predaju tvore od samostana duhovnu oazu u kojoj mnogi traže odmor, osvježenje i podršku kroz život, a još više molitve svojih građana, koji su dobrim dijelom odgajani u samostanskoj školi koja je ukinuta uoči talijanske okupacije. Koludrice svojim radom i nastojanjem trude se u svemu otkrivati i vršiti volju Božju.

U apsidi samostanske crkve Sv. Nikole ističu se riječi Pjesme nad pjesmama: VENI DE LIBANO, SPONSA MEA, VENI DE LIBANO, VENI CORONA BERIS, što znači: DOĐI S LIBANONA, ZARUČNICE MOJA, DOĐI S LIBANONA, DOĐI DA TE OKRUNIM. To je poziv Isusa - Zaručnika, kojemu su se koludrice odazvale. U radosnom iskustvu blizine Božje koludrice vjeruju da i danas ima zanosnih djevojaka koje će u sebi prepoznati Isusov poziv i velikodušno mu se odazvati pridruživši im se životom u ovom samostanu, kao tolike djevice u povijesti Crkve.
 
 

Dodatne informacije