JAVNA NABAVA

Javna nabava podrazumijeva provođenje zakonom propisanih postupaka i pravila prilikom nabave roba, radova i usluga koja su potrebna javnim tijelima (državnim tijelima, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama) budući da tijela raspolažu javnim financijskim sredstvima, odnosno novcem poreznih obveznika.

Ciljevi provođenja javne nabave obuhvaćaju jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, tržišno natjecanje i održiv gospodarski rast te jedinstvenu pravnu zaštitu sudionicima procesa nabave.

PROFIL GRADA TROGIRA

Podaci o Naručitelju:

GRAD TROGIR
Trg Ivana Pavla II br.1/II
Trogir
21220
 
MB:2545004
OIB:84400309496

Telefon:021/800- 401

Glavna adresa Naručitelja (URL): www.trogir.hr

Na zahtjev natjecatelja, koji se natječu za poslove nabave javnih radova, roba i usluga, Grad Trogir odnosno nadležni Upravni odjel u dijelu svojih poslova i  odgovornosti može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim Ugovorima .

Temeljem odredbe članka 268. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) na zahtjev izvođača radova ili dobavljača roba i usluga, nadležni Upravni odjel u dijelu svojih poslova i odgovornosti, može izdati Potvrdu o uredno ispunjenim ugovorima. Potvrda se izdaje u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora. 

Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima sadržava sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište ugovornih strana,
  2. predmet ugovora,
  3. vrijednost ugovora,
  4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
  5. navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Natjecatelji koji su radili za Grad Trogir obrazac Potvrde mogu popuniti i dostaviti u Grad Trogir odnosno nadležni Upravni odjel na ovjeru putem pisarnice, e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ili putem telefaksa broj: 021/800-408.

 

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

Jednostavna nabava je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna.

Jednostavne nabave, Grad Trogir provodi sukladno

Pravilniku o Izmjeni Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (31.10.2019.)

 

Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave (17.08.2017.)

Pravilnik o I. izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (8.01.2019.)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (7.02.2019.)

 

 

Nabava Grada Trogira ispod zakonskog praga za 2015

Nabava Grada Trogira ispod zakonskog praga za 2016

 

POSTUPCI JAVNE NABAVE GRADA TROGIRA

Javna nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 kuna , odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti iznad 500.000,00 kuna objavljuje se u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske.

Za pretraživanje oglasa javne nabave Grada Trogira u Elektroničkom oglasniku RH u lijevom izborniku kliknite na "Tražilica objava – Jednostavna" i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj: Grad Trogir.

 

 

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2020.g.

Više

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2019.g.

Više

 

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA
Sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16) Grad Trogir objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Više

Sukladno članku5. stavak 1. i članku 7. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017), Grad Trogir je objavio Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

 

PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Grad Trogir je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine", broj 120/16) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:

  • opis predmeta nabave,
  • tehničke specifikacije,
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
  • kriterije za odabir ponude, i
  • posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

Nakon svakog provedenog savjetovanja Grad Trogir razmatra sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izrađuje izvješća o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ih objavljuje na stranicama Savjetovanja.

Arhivirano

 

Više 

 

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA – ČLANAK 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 80. stavcima 1. i 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj 120/16) Grad Trogir kao javni naručitelj objavljuje gospodarske subjekte sa kojima su predstavnici naručitelja – zamjenici gradonačelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa, dok za gradonačelnika takvi gospodarski subjekti ne postoje.

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Grad Trogir kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja – gradonačelnik, zamjenik i zamjenica gradonačelnika te s njima povezane osobe – u sukobu interesa.

 Više

Dodatne informacije