"Zajedno više možemo"

"Zajedno više možemo"
 

Policijska uprava splitsko-dalmatinska i Vijeće za prevenciju Grada Trogira otpočeli su sa provedbom preventivnog programa u osnovnim školama, pod nazivom '' Zajedno više možemo ''. Program je usmjeren na prevenciju zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma, vršnjačkog nasilja i drugih oblika rizičnog ponašanja, a koji su namijenjeni populaciji učenika 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola i njihovim roditeljima, te će programom biti obuhvaćene prve 2 komponente programa i to:

 

-  Mogu ako hoću 1 – '' MAH -1 ''

-  Sajam mogućnosti

 

Ciljevi programa

 

-  Zaštita zdrave populacije i upoznavanje sa zakonskim posljedicama

-  Nuđenje alternative

-  Upoznavanje učenika s djelovanjem policije

-  Afirmacija policajaca kao prijatelja i pomagača

-  Pomoći mladima u donošenju ispravne odluke u trenutku kad dođe u kontakt s drogom

 

U suradnji sa Odborom za sigurnost S-D-Ž i auto klub ''Split'' u tijeku je realizacija projekta prometne preventive za učenike 4. i 5. razreda osnovne škole.

Projekt se realizira kroz teoretsku ( neposredan rad s učenicima u svladavanju prometnih pravila i propisa )  i praktičnu nastavu (vožnja bicikla na školskom prometnom poligonu uz poštivanje naučenih prometnih pravila i propisa).

 Za napomenuti je da će program '' Zajedno više možemo '' i  projekt prometne preventive proći više od 350 učenika osnovnih škola '' Petar Berislavić '' i '' Majstora Radovana '' .

Troškove realizacije ovih programa ( tisak promotivnog materijala, troškove prijevoza, i dr.) u potpunosti osigurava Grad Trogir.

 

Dodatne informacije