Gradonačelnik

  • Ispis

 

 

GRADONAČELNIK

ANTE BILIĆ

 AnteBilic

 

 

 

 

 

 

Rođen 01.10.1980. Diplomirao 2005. na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i stekao zvanje dipl.ing.građ.

 

Od siječnja 2014. do preuzimanja mjesta gradonačelnika radio je u Agenciji EKO Kaštelanski zaljev kao voditelj projekta dogradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja aglomeracije Kaštela - Trogir.

 

Od 2009. do 2013. vršio je funkciju pročelnika UO za gospodarenje prostorom i komunalno planiranje u Gradu Trogiru, gdje je rukovodio radom odjela, surađivao s državnim i županijskim tijelima, izrađivao i pratio financiranje programa iz svoje nadležnosti, brinuo o zakonitosti i pravodobnosti izvršavanja poslova, itd.

 

U 2012. bio i član NO Brodotrogira, posebno zadužen za praćenje investicija.

 

Od 2006. do 2009. kao projektant-suradnik u tvrtci Infra Projekt d.o.o., gdje je radio na poslovima izrade idejnih rješenja te idejnih glavnih i izvedbenih projekata sanitarne hidrotehnike. Od 2005. do 2007. bio je pomoćnik inženjera gradilišta u tvrtci Lavčević inženjering d.o.o.

 

Državni stručni ispit položio 2010.

 

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

VIKTOR NOVAK

 ViktorNovak

 

 

 

 

 

Rođen 16.12.1979. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu i stekao zvanje dipl.oec.

 

Ima dugogodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u gradskoj upravi, i to četiri godine kao ravnatelj Javne ustanove Sportski objekti Trogir gdje se bavio organizacijom održavanja, pregledima i zaštitom, organiziranjem programa javnih potreba u skladu sa zakonom i gradskim propisima, davanjem u zakup objekata u svrhu obavljanja različitih sportskih djelatnosti te poticanjem i razvojem sporta u Trogiru.

 

Od 2010. do 2011. bio je zaposlenik Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam i društvene djelatnosti gdje se bavio razvojem gospodarskih djelatnosti, poticanjem razvoja poduzetništva, osiguravanjem javnih potreba na području socijalne skrbi te organizacijom dodatnih turističkih sadržaja.

 

U privatnom sektoru ima iskustva u poslovima u nautici i ostalim turističkim djelatnostima.

 

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA

RUŽA KOVAČEVIĆ BILIĆ

 RuzaKovacevicBilic

 

 

 

 

 

 

 

Rođena 28.08.1982. Diplomirala 2006. na Filozofskom fakultetu u Zadru i stekla zvanje profesorice filozofije i sociologije.

 

Od rujna 2010. do preuzimanja funkcije dogradonačelnice radila je kao stručna voditeljica obrazovnih programa u Pučkom otvorenom učilištu Trogir, gdje se bavila organizacijom programa obrazovanja, izradom Godišnjeg plana i programa obrazovanja, izradom i evidencijom rasporeda nastave i ispita, izradom izvješća o realizaciji, vođenjem andragoške dokumentacije i nadgledanjem rada suradnika u nastavi. Od 2005. do 2010. radila je kao novinarka i urednica na Gradskoj televiziji Zadar.

 

Bila je članica Gradskog vijeća Grada Trogira od 2013.-2017. Izabrana je za potpredsjednicu HNS-LD podružnice Trogir i za predsjednicu Ženske inicijative Dalmatinskog regionalnog saveza HNS-a.