Poslovnik gradskog vijeća

  • Ispis

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ) i članka 26. Statuta Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira» br. 6/09 i 7/10) Gradsko vijeće Grada Trogira na 23. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2013.g. donosi:

Poslovnik

Gradskog vijeća Grada Trogira

 

pdf_buttonPoslovnik gradskog vijeća (2013. god.)

pdf_buttonIzmjene Poslovnika gradskog vijeća ("Službeni glasnik Grada Trogira" br. 10/14)