21. sjednica - doneseni akti

 1. Rješenje o izboru prve potpredsjednice Gradskog vijeća

 2. Rješenje o izmijeni Rješenja o imenovanju Odbora za predstavke i pritužbe

 3. Rješenje o izmijeni Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje

 4. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2019.g.

 5. II. Izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.

 6. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u 2019. godini

 7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu

 8. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu

 9. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 10. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu

 11. II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu

 12. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za azdoblje 2019.-2021. godine

 13. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019.godinu

 14. Odluka o davanju suglasnosti na kupoprodaju zgrade „Mosorov dom"

 15. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o partnerstvu na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Kaštela-Trogir"

 16. Zaključak o prihvaćanju izviješća o radnjama poduzetima od strane Grada Trogira u svrhu sanacije tvrtke DOBRIĆ d.o.o.

 17. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 01. Siječnja 2019. – 30. Lipnja 2019.godine

 18. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2020.g.

 19. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2020. godine

 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

Dodatne informacije