11. sjednica - doneseni akti

Doneseni akti objavljeni su i u Službenom glasniku Grada Trogira br. 6/2018.

  1. pdf buttonI. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2018.g.

  2. pdf buttonI. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018.

  3. pdf buttonI. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018.

  4. pdf buttonI. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018.

  5. pdf buttonI. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018.

  6. pdf buttonI. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018.

  7. pdf buttonI. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018.

  8. pdf buttonI. izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018.

  9. pdf buttonI. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Trogira za 2018.-2020.

  10. pdf buttonOdluka o davanju suglasnosti društvu DOBRIĆ d.o.o. za davanje nekretnina u zalog Ministarstvu financija – Poreznoj upravi u svrhu reprograma poreznog duga sklapanjem upravnog ugovora

  11. pdf buttonOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Trogira

  12. pdf buttonOdluka o povjeravanju komunalnih poslova obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na temelju pisanog ugovora

  13. pdf buttonOdluka o ukidanju koncesije za pružanje javne usluge pražnjenja i odvoda otpadnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Grada Trogira

  14. pdf buttonOdluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru

  15. pdf buttonOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Trogira

  16. pdf buttonZaključak o zakupu javne površine na adresi Obala bana Berislavića i Ulici blaženog Augustina Kažotića

  17. pdf buttonOdluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

  18. pdf buttonOdluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

  19. pdf buttonOdluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Trogir"

  20. pdf buttonZaključak o primanju na znanje Izvještaja o radu gradonačelnika Grada Trogira za razdoblje od 01.VII. - 31.XII. 2017.g.

Dodatne informacije