Poslovnik gradskog vijeća

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12 ) i članka 26. Statuta Grada Trogira («Službeni glasnik Grada Trogira» br. 6/09 i 7/10) Gradsko vijeće Grada Trogira na 23. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2013.g. donosi:

Poslovnik

Gradskog vijeća Grada Trogira

 

pdf_buttonPoslovnik gradskog vijeća (2013. god.)

pdf_buttonIzmjene Poslovnika gradskog vijeća ("Službeni glasnik Grada Trogira" br. 10/14)

Gradsko vijeće

  

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA-HDZ

HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

 • IVICA BATURINA
 • STJEPAN LUČIN
 • SANDRO HRABAR
 • ROMEO PALADA
 • MARKO HRSTO
 • IVAN BAŠIĆ
 • DAMIR ZARADIĆ
 • ALEN PENSA 

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE-SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA-HSU

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI

 • MARIO JURANOVIĆ
 • MATEA ORLIĆ
 • NIVES KARANUŠIĆ
 • DUBRAVKO ŠKOKIĆ
 • TONĆI BARADA
 • TONI ZULIM
 • SLAVEN JAŽO 

 

HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS

 • STIPE NOVAK

 

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 • ANTE PITEŠA

  

 

 

 

 

     

 

 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELENA NOVAK

Dodatne informacije