Broj 19/2019

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 19 (rujan, 2019. god.)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

  1. VI. Izmjena i dopunu Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. .....2

  2. Zaključak o utvrđivanju novčanog iznosa Nagrade Grada Trogira za 2019. godinu. .....29

  3. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća javne ustanove javna vatrogasna postrojba Grada Trogira. .....29

GRADSKO VIJEĆE
Komisija za dodijelu javnih priznanja
  1. Pozivni oglas za dodjelu javnih priznanja Grada Trogira u 2019.g. .....30