Broj 18/2019

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 18 (kolovoz, 2019. god.)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

  1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene cjenika Trogir Holdinga d.o.o. .......2