Broj 3/2019

 

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 3 (veljača, 2019. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.............2
 2. Pravilnik o obavljanju djelatnosti na pomorskom dobru na temelju koncesijskog odobrenja na području Grada Trogira.............3
 3. Statutarna odluka o izmjenama Statuta grada Trogira.............5
 4. Poslovnička Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira.............5
 5. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira.............6
 6. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena Statuta Muzeja Grada Trogira.............6
 7. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Anders Haugland.............7

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Odluka o davanju ovlaštenja Viktoru Novak zamjeniku gradonačelnika Grada Trogira za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 23. do 25.siječnja 2019.g..............7
 2. I. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2019..............8
 3. Plan prijama za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Trogiru za 2019. godinu.............19
 4. Odluka o osnivanju Radne skupine za realizaciju Programa poticanja stanogradnje na području Grada Trogira.............19
 5. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama prijavljenim na Javni natječaj/ javni poziv za financiranje programa / projekata organizacija civilnog društva iz područja društvenih djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, turizma i međunarodne suradnje od interesa za Grad Trogir za 2019. godinu.............20

 

Dodatne informacije