Broj 17/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 17 (studeni, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2018. godinu i Plan razvoja sustava civilne zaštite grada Trogira za 2019. godinu.............3
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Trogira.............7
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o provedbi zajedničke javne nabave vatrogasnih vozila.............8
 4. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade.............8
 5. Odluka o komunalnoj naknadi.............9
 6. Odluka o komunalnom doprinosu.............13
 7. Proračun Grada Trogira za 2019. godinu.............19
 8. Projekcija proračuna Grada Trogira za razdoblje 2020. – 2021. godinu.............105
 9. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2019.............105
 10. Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Trogira u 2019. godini.............110
 11. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2019. godinu.............114
 12. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2019. godinu.............118
 13. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2019. godinu.............120
 14. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2019. godinu.............122
 15. Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2019. godinu.............125
 16. Plan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2019.-2021. godine.............126
 17. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2019. godinu.............148
 18. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih grada Trogira sa financijskim planom za 2019.g..............155
 19. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Plano.............156
 20. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2018. godinu.............158
 21. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Anne Ludvigsen Rønning i Jon Erik Rønning.............158
 22. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2018.godinu.............159
GRAD TROGIR
SAVJET MLADIH
 1. Program rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2019. godinu.............211

 

 

Dodatne informacije