Broj 16/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 16 (studeni, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2018.g..............2
 2. II. izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2018..............64
 3. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Trogira u 2018. godini.............65
 4. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2018. godinu.............67
 5. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2018. godinu.............70
 6. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2018. godinu.............71
 7. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2018. godinu.............72
 8. II. Izmjene i dopune Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2018. godinu.............73
 9. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija Grada Trogira za razdoblje 2018.-2020. godine.............75
 10. Zaključak o odobravanju I. izmjene Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2018. g..............99
SAVJET MLADIH
 1. I. izmjene i dopune Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2018. godinu.............100

 

 

Dodatne informacije