Broj 15/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 15 (listopad, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Izmjena Plana savjetovanja sa javnošću za 2018.g. Grada Trogira.............2
  2. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira..............2
  3. Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Trogira za 2019..............3
  4. Godišnji Plan vježbi civilne zaštite za 2019. godinu.............5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatne informacije