Broj 5/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 5 (svibanj, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Odluku o davanju ovlaštenja Viktoru Novak zamjeniku gradonačelnika Grada Trogira za obavljanje dužnosti Gradonačelnika za vrijeme odsutnosti i spriječenosti u razdoblju od 18. – 20. travnja 2018.g.............2
  2. Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.............2
  3. Zaključak o visine osnovice za obračun plaće Gradske knjižnice „Trogir“Trogir..............2
  4. Odluku o povjeravanju poslova i davanju ovlaštenja Ruži Kovačević Bilić zamjenici gradonačelnika Grada Trogira za zastupanje Grada Trogira u sustavu eFondovi.............3
  5. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Trogira.............3
  6. Odluka o određivanju mjesečnog bodovnog praga za službenike Upravnog odjela za urbanizam i prostorno uređenje Grada Trogira.............13
  7. Rješenje o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira.............14

 

 

 

 

Dodatne informacije