Broj 1/2018

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 1 (veljača, 2018. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GGRADSKO VIJEĆE
 1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Trogira.............2
 2. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira.............3
 3. Odluka o razrješenju članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Trogira.............5
 4. Zaključak o prihvačanju Izviješća o radu Savjeta mladih za 2017. godinu.............5
 5. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave Grada Trogira.............5
 6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa br 2 Ugovora o kreditu broj: 218-51003171 sa ADDIKO BANK D.D. (ranije HYPO-ADRIA BANK d.d.) Zagreb.............7
 7. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu.............7
 8. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.............7
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira.............9
 2. Specijalna punomoć Zdravko Mulić za 98. sjednicu Skupštine društva „VODOVOD I KANALIZACIJA“ d.o.o., Split.............12
 3. Zaključak o visine osnovice za obračun plaće Gradske knjižnice „Trogir“ Trogir.............12

 

 

Dodatne informacije