Broj 16/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 16 (prosinac, 2017. god.)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. IV. Izmijene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017.g...........1
 2. Četvrte izmijene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017...........59
 3. Četvrte izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017...........60
 4. II. izmijene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2017...........61
 5. I. izmijene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2017...........64
 6. II izmijene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2017...........65
 7. I. izmijene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2017...........67
 8. Zaključak o prihvaćanju IV. izmjene i dopune Plana razvojnih programa, investicija, kapitalne pomoći i donacija Grada Trogira za 2017.- 2019.g...........68
 9. Odluka o davanju u zakup javnih površina...........83
 10. Odluka o izmijeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Trogira...........88
 11. Odluka o izmijeni Odluke o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom 2018. godine...........88
 12. Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra...........89
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Odluka o provedbi mjerenja posebne namjene...........90

 

 

 

Dodatne informacije