Broj 11/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (studeni, 2017. god.)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

  1. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Trogira za 2017.g...........1

  2. Treće izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalnu djelatnost iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnm gospodarstvu u 2017. g. u Gradu Trogiru...........55

  3. Treće izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017.g..........56

  4. Zaključak o prihvaćanju treće izmjene i dopune Plana razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2017.-2019.g.......... 58

  5. Odluka o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o kratkoročnom kreditu između Hrvatske poštanske banke d.d. i Grada Trogira i izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja............ 58

  6. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o ustupu tražbine koji tvrtka B2 kapital d.o.o. Zagreb ima prema društvu „Dobrić" d.o.o. Trogir te o davanju suglasnosti za eventualni otkup potraživanja koja manjinski vjerovnici imaju prema društvu „Dobrić" d.o.o............ 59

  7. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju vlasništva nekretnine u RH za norveške državljane Biljana Velic i Dzevad Velic.............60

  8. Odluka o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira................61

  9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu................ 64

  10. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Trogira ...............65

 

Dodatne informacije