Broj 9/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (listopad, 2017. god)

 

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
  1. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova projektnog tima u Integralni razvojni program „Trogirska kamena enciklopedija – Zidine grada, čuvari baštine i zalog budućnosti"...........1
  2. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova projektnog tima u Integralni razvojni program „Garagninov vrtal – Europski park svih Trogirana".............2
  3. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka zaštite i obrade arhivskog i registraturnog gradiva .............4
  4. Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka zaštite i obrade arhivskog i registraturnog gradiva ................4
  5. VI. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2017.g.............5
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
  1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Trogira za 2016.g............29

Dodatne informacije