Broj 2/2017

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 2 (ožujak, 2017. god)

 

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu..................1
 2. Zaključak o neprihvaćanju prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2017.g................1
 3. Zaključak o neprihvaćanju prvih izmjena i dopuna Plana razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2017.-2019.g...............2
 4. Odluka o usvajanjuIzviješće o izvršenju Programagradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g.....2
 5. Odluka o usvajanjuIzviješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g..................3
 6. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Trogira za 2017.g................3
 7. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Travarica istok................4
 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Grada Trogira...........6
 9. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2017.g........7
 10. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti grada Trogira za 2017.g..............11
 11. Program javnih potreba u kulturi grada Trogira za 2017.g...............14
 12. Program razvoja turizma na području Grada Trogira u 2017.g.............17
 13. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Trogira..............19
 14. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Trogir" ..............27
 15. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir" ................27
 16. Program potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Grada Trogira (2017.-2020.)..........28
 17. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta "Rekonstrukcija nedovršene građevine za potrebe dječjeg vrtića Plano"................32
 18. Zaključak o prihvaćanjuIzviješća o radu Savjeta mladih grada Trogira za 2016.g.................33
 19. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku Ole Petter Skonnord.........33
 20. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku Guri Mikkelsen...........34
 21. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norveške državljane Tove Bakken Trettøy i Øyvind Trettøy.............34
 22. Odluka o izmjeni Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora...............35
 23. Odluka o postavljanju bankomata.............35
 24. Odluka o prihvaćanju konačnog Izviješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Trogira za 2015.g................37
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Zaključak o isplati akontacije Zajednici sportskih udruga Trogir.................37
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za davalje za najam nogometnog igrališta sa svlačionicom na Batariji .............37
 3. Zaključak o isplati akontacije Zajednici sportskih udruga Trogir....................38

Dodatne informacije