Broj 12/2016

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 11 (prosinac, 2016. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

  1. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2017..........1
  2. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22 st.1 Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2017. godini.............2

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

  1. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira....................9
  2. Specijalnu punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 89. sjednice skupštine društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., Split ..................14

 

Dodatne informacije