Broj 10/2016

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (prosinac, 2016. god)

SADRŽAJ

 1. Plan razvojnih programa investicija, kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2017.-2019.g.............1
 2. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija ulice Dr. Ante Starčevića spoj na kneza Trpimira ...........2
 3. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija ulice Put Dragulina .................6
 4. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja nogostupa u ulici Dr. Franje Tuđmana ..........12
 5. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija ulice Rimski put................16
 6. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija Š. Puovića i starog Žednjanskog puta ..............22
 7. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja i rekonstrukcija Soline – Balancane ....................27
 8. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija raskrižja u Mastrinci................31
 9. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja pristupnih cesta sa parkiralištem Brigi – Lokvica ............36
 10. Financijski plan razvojnih programa investicije – Nadstrešnice za kontenjere.................39
 11. Financijski plan razvojnih programa investicije – Nabava spremnika za miješani otpad .................44
 12. Financijski plan razvojnih programa investicije – Oprema za automatsko zalijevanje parkova ...................49
 13. Financijski plan razvojnih programa investicije – Nabava opreme za autobusna stajalište...................53
 14. Financijski plan razvojnih programa investicije – Sustava videonadzora Grada .........59
 15. Financijski plan razvojnih programa investicije – Geodetske snimke nerazvrstane ceste ...................63
 16. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija raskrižja u Miševcu .......................67
 17. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija Zagorske ulice...............72
 18. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja nogostupa pješačkih biciklističkih staza .................77
 19. Financijski plan razvojnih programa investicije – Uređenje javnih površine.................82
 20. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja autobusnog ugibališta kraj športske dvorane ............87
 21. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja javne rasvjete ......92
 22. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja i proširenje groblje...................97
 23. Financijski plan razvojnih programa investicije – Sanacija deponija u Plano...............102
 24. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja oborinske mreže...................107
 25. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja oborinske kanalizacije u ulici gospe kraj mora ............112
 26. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Kapitalne pomoći za obiteljske kuće, gosp. objekte i sl. .............118
 27. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Kapitalne pomoći izgradnje i remonta fekalne mreže u svim MO.............123
 28. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Sufinanciranje otkupa zemljišta za izgradnju nogostupa..............128
 29. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Kapitalne donacije za izgradnju pastoralnog centra .................133
 30. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Kapitalna donacija PŠU Lokvice izgradnje lučice lokvice ..........138
 31. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija Parka Garagnin...............142
 32. Financijski plan razvojnih programa investicije – Etažiranje objekata u vlasništvu Grada ..................148
 33. Financijski plan razvojnih programa investicije – Legalizacija objekta u vlasništvu Grada .................155
 34. Financijski plan razvojnih programa investicije – Arhitektonsko snimanje gradske jezgre Grada Trogira ................160
 35. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija i uređenje kulturnih objekata .....................165
 36. Financijski plan razvojnih programa investicije – Energetska obnova objekata u vlasništvu Grada .................170
 37. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja poslovnih objekata.................175
 38. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja dječjih i sličnih igrališta...............179
 39. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izrada dokumenata prostornog uređenja .............184
 40. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izrada projektne dokumentacije za zahvate u prostoru ...............189
 41. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija dječjeg vrtića u Planom..............194
 42. Financijski plan razvojnih programa investicije – Rekonstrukcija i događanja dječjih vrtića ..................199
 43. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja doma za stare ...204
 44. Financijski plan razvojnih programa investicije – Izgradnja nove sportske dvorane............209
 45. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Zbrinjavanje komunalnog otpada .................214
 46. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Energetski certifikat javnih objekata u vlasništvu Grada ..............219
 47. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Subvencija trgovačkih društava za odvoz otpada s Drvenika Veliki i Mali.............224
 48. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) – Sanacija i restauracija palače Garagnin Fonfogna ..............230
 49. Financijski plan razvojnih programa (kapitalne pomoći) - Nabava novog vatrogasnog vozila...........234
 50. Financijski plan razvojnih programa (investicije)– Uređenje zapadnog djela stare jezgre od Kule Kamerlengo do sv. Marka ...............
 51. Financijski plan razvojnih programa (investicije) - Nabava digitalnog interaktivnog informatora ..................
 52. Financijski plan razvojnih programa (investicije) – Rekonstrukcija parka Garagina .....................
 53. Financijski plan razvojnih programa (investicije) – Izrada projektne dokumentacije za zgrade javne namjene ..........
 54. Financijski plan razvojnih programa (investicije) – Razvoj poslovne zone Plano ...........

 

Dodatne informacije