Broj 9/2016

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (studeni, 2016. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 
  1. Proračun Grada Trogira za 2017.g..............1
  2. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2017.g............62
  3. Projekcija Proračuna Grada Trogira za 2017.- 2019.g............67
  4. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2017.g.........118

Dodatne informacije