Broj 6/2016

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 6 (listopad, 2016. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja radi izgradnje poslovnog centra s podzemnom garažom u Trogiru .........1
 2. Odluka o plaćanju naknade za nedostajuće parkirališno ili garažno mjesto .........2
 3. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih grada Trogira sa financijskim planom za 2017. godinu .........3
GRADSKO VIJEĆE
SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA
 1. Program rada Savjeta mladih Grada Trogira s financijskim planom za 2017.g. .........4
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika ...........9
 2. IV. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.g. ............10
 3. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora ...........11
 4. Specijalna Punomoć predstavniku Grada Trogira na Skupštini društva „Promet“ d.o.o. ...........37
 5. V. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.g. ...........40
 6. Specijalna Punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 87. sjednice Skupštine društva „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. ...........69
 7. VI. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.g. ...........71
GRAD TROGIR
IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE ODBORE GRADA TROGIR
 1. Rješenje o imenovanju proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedu izbora za članove vijeća mjesnih odbora ...........101
 2. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Žedno ............101
 3. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Čiovo ...........103
 4. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Plano ...........105

 

 

 

Dodatne informacije