Broj 4/2016

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 4 (rujan, 2016. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova o usluga za 2016.g..........1
 2. Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama............24
 3. Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja učenika i studenata Grada Trogira...31
 4. Specijalna punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 26. skupštine društva Zračna luka Split d.o.o........35
 5. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na skupštini društva „Promet" d.o.o., Split.......36
GRAD TROGIR
UPRAVNO VIJEĆE MUZEJA GRADA TROGIR
 1. Statut Muzeja Grada Trogira .........37
GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Odluka o davanju suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja radi prikupljanja ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja izgradnje poslovnog centra sa podzemnom garažom u Trogiru...........45
 2. Prve izmjene i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2016.g.............46
 3. Prve izmjene i dopune Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g............110
 4. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g..........112
 5. I. izmijene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2016.g...........113
 6. I. izmjene i dopuna Programa razvoja turizma na području Grada Trogira za 2016. godinu..........116
 7. Odluka o autotaksi prijevozu..........117
 8. Zaključak o obnovi zakupa poslovnog prostora na adresi Gradska vrata2 .......126
 9. Izmjena Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Luke nautičkog turizma "Arbanija" (UPU 19).............127

 

Dodatne informacije