Broj 13/2015

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 13 (prosinac, 2015. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
 1. Proračuna Grada Trogira za 2016.g. ..........1
 2. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g........56
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti u Gradu Trogiru za razdoblje 2016.g.........60
 4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2016.g........66
 5. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2016.g.........68
 6. Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2016.g.......70
 7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2016.g...........73
 8. Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2016.g.......77
 9. Plan razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2016.-2018.g..........79
 10. Projekcija Proračuna Grada Trogira za 2017.- 2018.g.......83
 11. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2016.g.........149
 12. Zaključka o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norvešku državljanku AUD GJEVRE..........150
 13. Zaključka o ispravci greške u grafičkom dijelu elaborata Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Brigi-Lokvice".........158
 14. Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Trogira za 2015. godinu i prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite grada Trogira za 2016. godinu..............159
 15. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Trogira za razdoblje 2016. – 2019..........164
 16. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parkiralištima u Gradu Trogiru..........168
 17. Odluka o produljenju važenja "Revizije Programa ukupnog razvoja Grada Trogira".........173
 18. Odluka o pokretanju postupka izrade "Strategije razvoja Grada Trogira 2016.-2020."..........173
 19. Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Mandatno - imunitetske komisije..........173
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. VII. izmjena i dopuna plana nabave roba, radova i usluga za 2015g.........176
 2. Specijalnu punomoć predstavniku Grada Trogira na skupštini društva „Promet" d.o.o.........198
 3. Specijalnu punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 84. sjednice skupštine društva „Vodovod i kanalizacija" d.o.o.........199
 4. Rješenje o izmjeni rješenja o visini zakupnine za korištenje poslovnih prostora na području Grada Trogira..........200

Dodatne informacije