Broj 10/2015

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (studeni, 2015. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

 

 1. Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Trogira za 2015.g.............1
 2. Odluka o davanju „Trogir holdingu" d.o.o. na korištenje kazeta na deponiju Vučje brdo.............1
 3. Odluka o zabrani izvođenja građevinskih radova...............2
 4. Plan davanja koncesije iz područja komunalnih djelatnosti za 2016.g.................3
 5. Srednjoročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija za razdoblje 2016.-2018.g........4
 6. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveške državljane Merete Vold i Frederik Fogstad...........4
 7. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj za norveškog državljanina Haakon Munkejord................5
 8. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje kioska, banaka i naprava..............6
 9. Zaključak o neprihvačanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za razdoblje I-VI mjeseca 2015.g............6
 10. Zaključak o neprihvaćanju prijedloga Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Grada Trogira za Mario Derossi , nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća Grada Trogira...........7
 11. Zaključak o ne davanju suglasnosti za pokretanje postupka pripremnih radnji za izradu projektnog zadatka i pripreme javnog natječaja radi prikupljanja ponuda za odabir najpovoljnijeg ponuditelja izgradnje građevine na području Solina u Trogira.......8
GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK
 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata koji ispunjavaju formale uvjete natječaja za financiranje javnih potreba Grada Trogira............8
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za kontrolu formalnih uvjeta natječaja za financiranje Programa, projekata i javnih potreba Grada Trogira............9
 3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za rješavanje prigovora................10

 

Dodatne informacije