Broj 8/2015

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 8 (rujan, 2015. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE

1. Zaključak o neprihvaćanju Zaključka o obnovi zakupa poslovnog prostora na adresi Hrvatskih mučenika 1 ........1

2. Zaključak o neprihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Trogira za 2014.g. ........1

3. Odluka o izmijeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim površinama u Gradu Trogiru ........2

4. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Trogiru za 2014. godinu ........2

5. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za 2014. godinu ........3

6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog otpada na području Grada Trogira ........3

7. Zaključak o obnovi zakupa poslovnog prostora na adresi Obala bana Berislavić 15 ........4

8. Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Trogira sa financijskim planom za 2016.g. ........4

9. Odluka o izmijeni i dopuni Odluke o određivanju plaće dužnosnika Grada Trogira ........5

10. Zaključak o prijedlogu Rješenja za razrješenje i imenovanje mrtvozornika za područje grada Trogira ........6

11. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta „Trogir“ o nabavci 2 vozila za osposobljavanje vozača „B“ kategorije ........6

12. Odluka o ulasku Grada Trogira u sustav urbane aglomeracije Split ........7

 

GRAD TROGIR
GRADSKO VIJEĆE
KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 

13. Pozivni oglas za dodjelu javnih priznanja Grada Trogira u 2015.g. ........8

 

GRAD TROGIR
SAVJET MLADIH GRADA TROGIRA

 

14. Program rada savjeta mladih Grada Trogira s financijskim Planom za 2016 ........10

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

 

15. II Izmjena i dopuna Plana nabave roba, rada i usluga za 2015.g. ........15

16. IV. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, rada i usluga za 2015.g. ......32

17. V. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, rada i usluga za 2015.g. .....52

18. Specijalna Punomoć punomoćnika Grada Trogira za sudjelovanje u radu 82. sjednice Skupštine društva „Vodovoda i kanalizacija d.o.o., Split, Biokovska 3 .....73

19. Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Trogira u partnerskom vijeću urbane aglomeracije Grada Splita ......74

20. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira ....74

21. Izmjena Plana prijma u službu Grada Trogira za 2015.g. ....78

22. Plan za stručno osposbljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Trogiru za 2015.g. ....78

23. Zaključak o utvrđivanju novčanog iznosa nagrade Grada Trogira za 2015.g. ....79

24. Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba iz Proračuna Grada Trogira ....79

 

 

 

Dodatne informacije