Broj 6/2015

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 6 (svibanj, 2015. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR
GRADONAČELNIK

1. III. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2015........1

 

GRAD TROGIR
IZBORNO POVJERENSTVO
ZA MJESNE ODBORE GRADA TROGIRA

 

2. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Travarice 2015.g. ........21

3. Rješenje o ispravku Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Travarice 2015.g......23

4. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Grada 2015.g......26

5. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Čiovo 2015.g.....28

6. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Drvenik Mali 2015.g......30

7. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Drvenik Veliki 2015.g....31

8. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Žedno 2015.g.......33

9. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Arbanija 2015.g......35

10. Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Plano 2015.g.....36

 

Dodatne informacije