Broj 2/2015

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 2 (veljača, 2015. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 

1. Specijalna punomoć punomoćniku Grada Trogira za sudjelovanje u radu 79. sjednice Skupštine društva „VODOVOD I KANALIZACIJA".......1

2. Izmjenu Odluke o subvencioniranju povlaštenog prijevoza učenika i studenata....1

3. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na Skupštini društva „PROMET D.O.O."....... 2

4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Trogira...3

5. Plan prijama u službu Grada Trogira za 2015. g. .......10

6. Plan nabave roba radova i usluga za 2015.g. .......11

 

Dodatne informacije