Broj 10/2014

 

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 10 (prosinac, 2014. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 1. Proračun Grada Trogira za 2015.g. ......1
 2. Program gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2015.g. ...........28
 3. Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015 g. u Gradu Trogiru ...........30
 4. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2015. godinu ............33
 5. Program javnih potreba u športu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2015.g. ..........35
 6. Program javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2015. g. ......37
 7. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2015.g. .........39
 8. Program razvoja turizma na području Grada Trogira za 2015.g. ..........41
 9. Plan razvojnih programa investicija,kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2015.-2017.g. .........43
 10. Projekcije Proračuna Grada Trogira za 2016.- 2017.g. .........53
 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Trogira za 2015.g. .........83
 12. Odluka o davalju suglasnost za sufinanciranje EU Projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracija Kaštela-Trogir, a za razdoblje od 2014.-2016.g. .........91
 13. Odluka o prijevozu putnika u javnom cestovnom prometu .........92
 14. Izmijene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira .........97
 15. Zaključak o davanju mišljenja o stjecanju prava vlasništva nekretnine u RH za norveške državljane Lars Olav Brandbo i Laila Lund Brandbo .........98
 16. Zaključak o obnavljanju zakupa poslovnog prostora na adresi Trg Ivana Pavla II br.1 sa zakupnikom Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Zagreb .........98
 17. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Trogira u 2015. g. .........99
 18. Odluka o nedavanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Pučkog otvorenog učilišta"Trogir"Trogir .........102

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 1. Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja na javnim parkiralištima .............103

Dodatne informacije