Broj 9/2014

 • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 9 (prosinac, 2014. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o davanju suglasnosti za odobravanju instrumenata osiguranju plaćanju za kratkoročno zaduženje trgovačkog društva „Trogir holding" d.o.o......1
 2. III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Trogira za 2014.g. ...........2
 3. III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014 godini u Gradu Trogiru...........41
 4. III. izmjene Programa gradnje i rekonstrukcije objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Trogiru za razdoblje 2014.g.............44
 5. III.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i ostalih društvenih djelatnosti Grada Trogira za 2014.g.........47
 6. II.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Trogira za 2014.g......49
 7. II.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Trogira za 2014.g..........50
 8. III.Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i razvoju školstva Grada Trogira za 2014.g..........51

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

 1. Pravilnik izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja nadarenih učenika i studenata Grada Trogira.............53
 2. Specijalna punomoć predstavniku Grada Trogira na skupštini društva Promet d.o.o.........54