Broj 7/2014

  • Ispis

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 7 (rujan, 2014. god)

SADRŽAJ

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

1. Zaključak  o prethodnoj suglasnosti o izmjeni Cjenika Trogir Holdinga D.O.O.-a u dijelu koji se odnosi na usluge parkinga na javnim parkiralištima s naplatom na području Grada Trogira………….1

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

Komisija za dodjelu javnih priznanja

2. Pozivni oglas za dodjelu javnih priznanja Grada Trogirau 2014.g……......2

 

GRAD TROGIR

GRADSKO VIJEĆE

Savjet mladih Grad Trogir

3. Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Trogira …………4