Broj 5/2014

pdf_buttonSlužbeni glasnik broj 5 (kolovoz, 2014. god)

SADRŽAJ

 

GRAD TROGIR

GRADONAČELNIK

1. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o visini zakupnine za korištenje javnih površina na području grada Trogira..........1

2. Specijalna punomoć predstavniku grada Trogira na skupštini društva Promet d.o.o......2

3. Odluku o odredivanju zamjenika zbog odsutnosti, odnosno spriječenosti u obavljanju dužnosti gradonačelnika.......3

4. I Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2014.g.........4

5. Pavilnik o izmjeni Pavilnika o unutarnjem redu gradske uprave grada Trogira.............19

 

GRAD TROGIR

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

6. Odluku o radu u smjenama, prekovremenom radu i radu subotom komunalnih i prometnih redara............21

 

Dodatne informacije